We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk informatie te verstrekken…..Wilt u een op maat gesneden advies?….Neem dan contact met ons op!

Disclaimer

Hoewel Vorster Verzekeringen aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Vorster Verzekeringen geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

 

De informatie op deze site

Vorster Verzekeringen verstrekt met deze website informatie en biedt u de mogelijkheid rechtstreeks contact op te nemen met de medewerkers. Vorster Verzekeringen heeft met deze website niet het doel volledige productinformatie te geven of een volledig advies te geven. Aan de teksten kunt u geen andere rechten ontlenen dan aan de polisvoorwaarden. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Vorster Verzekeringen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Vorster Verzekeringen worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

 

Vraag persoonlijk advies

De informatie op deze website, waaronder resultaten van berekeningen, kunt u niet beschouwen als een persoonlijk advies. Wilt u een verzekeringsadvies, neemt u dan contact op met ons kantoor. Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten; daarvan staat niet vast of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Vorster Verzekeringen vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.

 

Vorster Verzekeringen
Altijd Goed Verzekerd