Het gevoel dat u klant bent en geen relatienummer……..
Dat telt!

Over Ons

Wie zijn wij?

Vorster Verzekeringen is een klein maar hecht team van kundige en gediplomeerde medewerkers die korte lijnen met elkaar onderhouden. Wij weten van elkaar waar wij mee bezig zijn en zo ontsnapt er niets aan onze aandacht. U als klant proeft daar direct de voordelen van.
U kent ons en wij kennen u. Niet iedere keer een andere medewerker, maar vaste aanspreekpunten die direct inzage hebben in uw situatie.
Lukt het u even niet tijdens kantooruren om ons iets te melden of te vragen en u hebt toch dringend een antwoord nodig…..Ook dan kunt u ons bereiken. Persoonlijk contact met onze klanten staat bij ons hoog in het vaandel. Op die manier kunnen we onze klanten goed adviseren en begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen.

 

Zowel particulier als bedrijfsmatig is het voor ons belangrijk dat we u het juiste advies verstrekken en u helpen met het maken van goed doordachte keuzes op het gebied van verzekeren. Dat kan alleen wanneer er een fundamentele basis aanwezig is van verzekeringskennis en juridische kennis. Binnen ons kantoor waarborgen en koesteren we deze kennis omdat deze voor u als klant onontbeerlijk is. Wij voldoen aan alle eisen die door AFM aan ons worden gesteld en vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij KIFID, het klachteninstituut voor de consument.

 

In onze Dienstenwijzer hebben we voor u samengevat wat u van ons mag verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen.

Onze werkwijze

Om te beginnen is het belangrijk te vermelden dat het inventariseren voor u in de meeste gevallen geheel kosteloos is. Is dit niet het geval zoals bijvoorbeeld bij heel complexe risico’s dan verneemt u altijd vooraf van ons wat wij daarvoor bij u in rekening brengen. U wordt zo nooit geconfronteerd met onverwachte of niet vooraf met elkaar afgesproken onkosten.

 

Bent u nog niet verzekerd, dan starten we samen met u een gedegen inventarisatie.
We adviseren u over de mogelijkheden om risico’s over te dragen naar een verzekeraar en de keuze om wellicht sommige risico’s eerst te beperken voordat u ze verzekert.
Ook bekijken we welke risico’s u wellicht niet hoeft te verzekeren omdat ze anders zijn op te lossen of gewoonweg omdat ze voor u acceptabel zijn. Dat noemen we risicomanagement.

 

Bent u elders verzekerd, dan bekijken we samen eerst naar wat het beste moment van inventariseren is. Dit is mede afhankelijk van de contractvervaldatum van uw lopende verzekeringen.
Tijdens de inventarisatie bekijken we naast uw risico’s vanzelfsprekend de reeds lopende polissen.
We onderzoeken of deze overeenstemmen met uw wensen en de aanwezige risico’s en of we het beter of goedkoper voor u kunnen regelen.

 

Wat gebeurt er na onze inventarisatie?
Na de inventarisatie gaan wij voor u aan de slag met de verzekeraars waarmee wij samenwerken.
We gaan bekijken welke maatschappij de beste opties biedt tegen de beste condities en premies.
Bij bedrijfsmatige offertes kan het zijn dat wij samen met een inspecteur van de maatschappij uw bedrijf nogmaals bezoeken om zo tot een volledig passende en scherpe offerte te komen.
Die bezoeken zijn voor u geheel gratis.
Daarna zorgen wij voor een op maat samengestelde offerte, volledig passend bij u en uw onderneming of uw persoonlijke situatie.
Voorop staat in ieder geval dat u niet meer gaat verzekeren als wat nodig is.
De offertes die wij ontvangen bespreken we met u en zo komen we samen tot de beste oplossing.

 

Besluit u om de verzekeringen af te sluiten via onze bemiddeling, dan ontvangen wij onze vergoedingen als onderdeel van uw premie omdat we dan uw verzekeringsadviseur worden en dus uw aanspreekpunt zijn bij vragen en natuurlijk bij schade.

Met bedrijfsmatige klanten maken we een bij het bedrijf passend onderhoudsschema zodat we uw bedrijf en de daarbij behorende risico’s met regelmaat bespreken.
Op die manier voorkomen we hiaten in de dekking en blijven uw verzekeringen up to date.
Uw bedrijf staat niet stil en wij dus ook niet.
Natuurlijk staan we u bij in geval van schade en kunt u ons altijd bereiken als er vragen zijn.

 

We houden contact met elkaar want dat werkt het beste!