Een harde knal… Een heleboel glasgerinkel… En dan gaat bij u de bel…. De buurman met de bal van uw kind.

Aansprakelijkheid Particulier

Een ongeluk zit -zoals bekend- in een klein hoekje. Maar kan toch financiële gevolgen hebben als u aansprakelijk wordt gesteld. In het bovenstaande voorbeeld valt dat gelukkig nog mee, maar het kan veel erger. Denkt u bijvoorbeeld eens aan een letselschade door uw schuld.

 

Het risico voor schade aan derden verzekert u met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, ofwel de AVP. (In de volksmond ook wel eens WA genoemd) Deze verzekering kunt u afzonderlijk afsluiten, maar ook als onderdeel van een totaalpakket. Als u een dergelijke verzekering onderbrengt in zo’n pakket bespaart u meestal iets op de premie.

 

Een AVP is niet verplicht in ons land, maar wordt door ons altijd wel geadviseerd omdat u niet in de hand hebt hoe een benadeelde reageert op een schade. Maakt u per ongeluk iets van uzelf kapot dan kunt u voor uzelf de beslissing nemen wat u daarmee doet. Gebeurt het bij een ander dan ligt die beslissingsbevoegdheid niet bij u.
Zeker bij een letselschade kan een schadebedrag behoorlijk hoog oplopen en daarom biedt een AVP dekking tot een aanzienlijk bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000.

 

De AVP is er in 2 versies.
Er is een dekking voor alleenstaanden en een dekking voor gezinnen.
Bij de gezinsdekking zijn alle personen met wie u in een gezinsverband samenwoont meeverzekerd. Dat kan uw partner zijn, uw kinderen, maar bijvoorbeeld ook de kinderen van uw partner of eventueel inwonende ouders of schoonouders. Zelfs als uw kinderen tijdelijk voor studie op kamers gaan wonen vallen ze nog steeds onder uw gezinsdekking. Dikwijls kan er bij de gezinsdekking ook gekozen worden voor een eigen risico voor schade veroorzaakt door kinderen. Zowel bij de alleenstaandendekking als bij de gezinsdekking zijn logés, huispersoneel en dikwijls ook huisdieren meeverzekerd. Let wel op met huisdieren dat dit niet altijd standaard is en dat er ook sprake kan zijn van een maximum.

 

Schade veroorzaakt tijdens sport en spel is dikwijls beperkt. In de voorwaarden kunt u zien tot wat voor bedrag. De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorvoertuigen verband houdt. Daarvoor geldt een wel wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WAM) die op het voertuig wordt afgesloten. De AVP biedt ook nooit dekking voor schade die met opzet is veroorzaakt. Al bent u nog zo boos op de buurman…..Laat die ruit heel.

We noemen het WA in de volksmond, maar deze verzekering is helemaal niet wettelijk verplicht. Echter dat maakt de AVP niet minder nodig.