Er moest een brief vanuit een advocaat worden geschreven…    Daar alleen rekende hij al € 275,00 voor.

Rechtsbijstand

Ook al heeft u volgens u gelijk, u krijgt het niet altijd.
U kunt een verschil hebben met uw werkgever of met de gemeente inzake de bouwvergunning of u wilt juist schade verhalen op iemand anders. In principe is vrijwel alles in een wet geregeld, daar kunt u dus altijd een beroep op doen. Maar dan moet u die wet wel kennen. Zodra er advocaten en andere deskundigen aan te pas komen vanuit de tegenpartij zit u al met hoge kosten, om van de kosten van een proces nog maar te zwijgen.

 

In zulke omstandigheden is professionele rechtsbijstand van groot belang om een geschil zo snel en deskundig mogelijk op te lossen. Zonder goede juridische hulp is men vaak kansloos, zeker wanneer men te maken krijgt met een ervaren jurist van de tegenpartij.

 

Een Rechtsbijstandverzekering geeft recht op gespecialiseerd juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil. De kosten van de rechtsbijstand worden in natura vergoed.
Er wordt dus geen geldbedrag gegeven maar er wordt hulpverlening geboden. U hebt recht op juridische bijstand door juristen van de rechtsbijstandverzekeraar. Ook de kosten van het inhuren van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

 

De opbouw van een Rechtsbijstandverzekering bestaat vaak uit modules. Daarmee kunt u dan bepalen wat u wel of niet wilt verzekeren.

Juridische hulp bij een echtscheiding valt meestal niet onder de dekking. De meeste verzekeraars bieden wel echtscheidingsmediaton via een zogenaamde Plus module of Extra module.

 

Bent u ondernemer? Dan is het verstandig om een Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers/ bedrijven af te sluiten. De Particuliere Rechtsbijstandverzekering biedt namelijk geen dekking voor conflicten die uw onderneming betreffen.

 

In sommige gevallen kan het zijn dat u recht hebt op gesubsidieerde rechtshulp. Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is in ieder geval dikwijls per jaar goedkoper dan het uurloon van een advocaat!

Het is goed dat er wet en regelgeving is. Helaas houdt niet iedereen zich daaraan…