Even alle zorgen laten varen?……….. Dat kan als u een boot hebt. Maar vergeet dan niet de verzekering!

Boot

Nederlanders houden van watersport. U ook, want u hebt een boot aangeschaft. Bij een boot hoort ook een verzekering. In Nederland bestaat er geen wet die u verplicht om een bootverzekering voor uw boot af te sluiten. Wel wordt in bepaalde situaties een WA-dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid) verplicht gesteld door beheerders of organisaties.
Bijvoorbeeld bij wedstrijden, in jachthavens en stallingen en op een deel van het vaarwater. Vaart u buiten Nederland, dan bestaat een wettelijke verplichting dikwijls wel. Dit is sowieso het geval in veel landen rond de Middellandse Zee.

 

De Basisdekking bestaat uit Wettelijke Aansprakelijkheid en Hulpverlening. De wettelijke aansprakelijkheid is meestal verzekerd tot € 5.000.000,- per gebeurtenis. Wanneer door wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid tot een lager bedrag beperkt wordt, is dat lagere bedrag de maximale uitkering.

Deze WA dekking kan uitgebreid worden met een aantal dekkingen zoals Casco Uitgebreid, Casco Standaard, Brand/Diefstal, enkel Diefstal of enkel Brand. U kunt uw Bootverzekering nog aanvullen met extra dekkingen. Bijvoorbeeld een verzekering voor uw boottrailer of rechtsbijstand.
Voor sommige boten gelden afwijkende bepalingen.

 

Let op wanneer u een vaarbewijs nodig hebt!
Voor boten die langer zijn dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 km/h is een vaarbewijs wettelijk verplicht.  Als de schipper geen houder is van het wettelijk vereiste vaarbewijs, bestaat er geen dekking voor schade die ontstaan is tijdens het varen, tenzij kan worden aangetoond dat volgens de van toepassing zijnde regels is gevaren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op zodat we u goed kunnen informeren.