Voorlopig kan ik niet werken, dus er wordt niets verdiend…         Nu maar hopen dat het niet te lang gaat duren…

Arbeidsongeschiktheid

U als ondernemer loopt helaas ook een risico om arbeidsongeschikt te raken. Er is dan geen werkgever of overheidsinstantie die aan u uw inkomen doorbetaalt. Er is niemand meer die voor uw inkomen zorgt als u het zelf niet regelt. Uiteindelijk is er maar 1 mogelijkheid om dit risico voor u te verzekeren. Dat is met een passende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

 

Arbeidsongeschiktheid kan van tijdelijke aard zijn en wellicht kunt u dit risico een tijdje dragen, maar wat gebeurt er als de ongeschiktheid van blijvende aard is? De financiële gevolgen kunnen dan zeer hoog oplopen! Zelfstandige ondernemer zijn houdt ook in dat u zelfstandig ervoor moet zorgen dat u bij arbeidsongeschiktheid voor een inkomensvoorziening zorgt.
Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt uw financiële positie en die van uw gezin.

 

Er zijn vele vormen van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo zijn er Schade AOV’s en Sommen AOV’s en binnen deze polissen kan er voor tal van keuzes die gemaakt kunnen worden met betrekking tot eigen risico in wachtdagen, uw eindleeftijd, de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitkeringsdrempel. Afhankelijk van uw leeftijd, vooropleiding, werkervaring kunnen er keuzes gemaakt worden in beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid.
Het is belangrijk dat een AOV met al haar keuzes en mogelijkheden uitgebreid aan u wordt uitgelegd. Op die manier kunt u gemakkelijker aangeven wat het beste past bij uw situatie.

 

Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk en adviseurs zijn gebonden aan eisen die gesteld worden vanuit de Autoriteit Financiële Markten.
Veel factoren bepalen uiteindelijk de premie voor uw verzekering en er moet goed aan u worden uitgelegd wat bepaalde keuzes inhouden en of deze keuzes ook passen bij uw persoonlijke situatie.

 

Wij kunnen uw arbeidsongeschiktheid op maat voor u verzekeren.
Wij hanteren daarvoor een vaste werkwijze welke volledig voldoet aan de eisen die aan ons worden gesteld vanuit AFM. Het is dus niet mogelijk dat wij u een vrijblijvende offerte verstrekken voordat wij uw risico’s correct hebben geïnventariseerd in een persoonlijk gesprek waarin alle zaken aan de orde komen en wij ook uw risicobereidheid kunnen bepalen en uw financiële situatie.

 

Het inventariseren van die risico’s en het verzorgen van deze offertes kost veel tijd. Daarom hanteren wij hiervoor een aparte vergelijkingskaart waarin wij onze dienstverlening aan u kenbaar maken en de kosten die u aan ons als adviseur kwijt bent naast uw verzekeringspremie waarin onze kosten niet langer zijn opgenomen. Deze vergelijkingskaart kunt u op deze pagina downloaden.

 

Wilt u dat wij een offerte voor u samenstellen dan sturen wij u vooraf een overeenkomst van opdracht waarin onze kosten duidelijk aan u kenbaar worden gemaakt. Pas nadat wij deze van u ondertekend hebben ontvangen, gaan wij voor u aan de slag.  Zo is het voor beide partijen duidelijk wat er gaat gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Na het verstrekken van de offerte bepaalt u of u de verzekering wel of niet afsluit. Wilt u deze afsluiten, dan gaan wij voor u ook het onderhoudstraject verzorgen m.b.t. deze verzekering. Dan doen we met een abonnement. Dit leggen wij allemaal duidelijk aan u uit tijdens het bespreken van de offerte.

Download hier onze vergelijkingskaart AOV

Vergelijkingskaart AOV