In onze voorwaarden staat… “Wij zijn niet aansprakelijk”               Was het maar zo gemakkelijk…

Aansprakelijkheid

Uw aansprakelijkheidsrisico kent meerdere invalshoeken. In een aantal gevallen is er meer dan 1 specifieke verzekering nodig om uw risico goed over te dragen naar een verzekeraar.

 

Zo is er de AVB (AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven)
Deze verzekering biedt u als ondernemer dekking wanneer u zaakschade of letselschade aan derden toebrengt als gevolg van uw schuld of nalatigheid voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten.
Ook de aansprakelijkheid voor schade aan uw ondergeschikten (werkgeversaansprakelijkheid) kan worden meeverzekerd. Bent u geen ZZP-er dan is dit zonder meer erg belangrijk om binnen de verzekering op te nemen gezien uw wettelijke verplichtingen jegens uw medewerkers. Daarnaast is het zo dat u ook risico aansprakelijk bent voor de fouten die uw medewerkers maken waardoor schade bij derden ontstaat.

 

Een goede inventarisatie van uw bedrijf en uw werkzaamheden is nodig om er voor te zorgen dat deze verzekering goed aansluit bij uw onderneming. Vooral de hoedanigheden waarin u werkzaam bent, dienen bij een verzekeraar bekend te zijn. Op die manier zal er bij een mogelijke schade geen discussie ontstaan of deze werkzaamheden wel of niet zijn verzekerd. Ook is het belangrijk om te bepalen of u te maken hebt met het zogenaamde opzicht risico (zaken van derden onder uw hoede) en of dit in uw geval verstandig is om mee te verzekeren indien mogelijk. Niet alle opzicht risico’s zijn namelijk verzekerbaar.
Deze verzekering dekt ook geen schade welke wordt veroorzaakt met en door motorrijtuigen. Daarvoor zijn de WA dekkingen bedoeld die u op het motorrijtuig zelf kunt afsluiten.

 

Daarnaast is er de BAV (BeroepsAansprakelijkheidsVerzekering)
In tegenstelling tot de AVB biedt deze juist dekking voor mogelijk toegebrachte “zuivere vermogensschade” welke niet het gevolg is van een zaakschade of letselschade. Niet alle bedrijven of beroepen hebben deze verzekering nodig en hier geldt ook dat deze verzekering niet voor alle beroepen is af te sluiten. Verzekeraars hanteren hier een vrij strak acceptatie protocol inzake vooropleidingen en ervaringseisen. Deze verzekering moet u aan denken bij met name adviserende beroepen.

 

Om als werkgever aan de zorgplicht richting uw medewerkers te voldoen zijn er allerlei mogelijkheden en producten ontwikkeld die aanvullend gesloten kunnen worden naast de AVB.
Deze treft u hier aan.

Zorg ervoor dat uw leveringsvoorwaarden goed zijn afgestemd op uw aansprakelijkheidsverzekering.