Het begon te branden in de opslagloods. Voor we er erg in hadden stond het hele bedrijf in brand. Blij dat we goed verzekerd waren.

Bedrijfsgebouwen

Bent u als ondernemer ook bezitter van een bedrijfsgebouw, dan is een bedrijfsgebouwenverzekering van belang voor het voortbestaan van uw bedrijf. Dit is immers een risico wat u over het algemeen zelf niet kunt of wilt lopen. Of het nu een bedrijfshal, kantoor of winkel betreft, in uw gebouw bevindt zich het hart van uw onderneming. Uw gereedschappen zijn er aanwezig, uw voorraden en het is ook de plaats waar uw personeel dagelijks komt werken.

 

Een bedrijfsgebouw goed verzekeren is maatwerk. Zo is het belangrijk om te bepalen welke aanwezige onroerende zaken wel of geen deel uitmaken van het gebouw en daarom eventueel apart op de polis moeten worden meegenomen. Wellicht zijn er ook zaken die het verzekeren niet waard zijn omdat het risico op schade te laag is of de schade gemakkelijk zelf te repareren is.

 

Normaliter wordt bij het verzekeren van een gebouw uitgegaan van de herbouwwaarde. Dat is het bedrag om hetzelfde gebouw op dezelfde locatie na de gebeurtenis weer te herbouwen. In sommige gevallen worden gebouwen op een heel andere manier herbouwd. Soms kleiner of compacter waardoor soms ook wel eens gekozen kan worden voor vervangingswaarde of een vorkclausule.
Wij leggen het u allemaal graag uit tijdens de inventarisatie van uw bedrijf.

 

Niet alle gebouwen komen in aanmerking voor een uitgebreide dekking. Soms volstaat een meer beperkte dekking voor alleen het brand- en stormrisico. De verschillen tussen de uitgebreide dekkingen en meer beperkte dekkingen verschillen ook per maatschappij. Het is belangrijk om deze producten met elkaar te vergelijken en niet alleen te kijken naar de scherpste premie.
Belangrijke zaken om te bespreken zijn onder andere behoeftes aan een glasdekking, hagelschade, inductie, sneeuwdruk en wateraccumulatie. Daarnaast is het belangrijk om aan opruimingskosten te denken omdat die niet altijd in iedere verzekering standaard zijn meegenomen.

 

Uw premie is een promillage over de verzekerde waarde en dat promillage wordt vanzelfsprekend lager naarmate de aanwezigheid van extra veiligheidsmaatregelen. Sowieso zal de verzekeraar een aantal eisen stellen zoals aanwezigheid van brandblussers met een controleprogramma, eventueel een NEN rapportage en inbraakbeveiliging. Maar als ondernemer kunt u ook veel invloed uitoefenen op de premie door onder meer de juiste keuze van bouwmaterialen, de aanwezigheid van sprinkler installaties, beveiligingscamera’s en nog een aantal andere zaken.
Uiteindelijk moet er een passende risico dekking ontstaan voor uw gebouw met een passende premie en dat doen we samen door goed te inventariseren.

Ieder gebouw is anders van bouwaard en in gebruik en daarom is een passende verzekering zo belangrijk!