De reparaties na de brand verliepen redelijk snel. Na 7 maanden waren we weer open….Maar alle klanten hadden we nog niet terug.

Bedrijfsschade

Brutowinst; dat is waar het om draait in een Bedrijfsschadeverzekering. Natuurlijk wordt uw bedrijf op kosten van de verzekeraar keurig hersteld na die brand, mits uw bedrijfsgebouw tenminste goed verzekerd was. Verloren gegane goederen en uw inventaris…Ook dat kan allemaal opnieuw worden aangeschaft op kosten van de verzekering.
Echter zolang uw bedrijfspand nog niet hersteld is kunt u geen inventaris en geen goederen kwijt. Uw onderneming kan niet produceren en u maakt als ondernemer zonder omzet geen winst. Uw doorgaande lasten daarentegen blijven wel aanwezig. Wat te denken aan personeelskosten en mogelijk aanwezige financieringen. Deze kosten lopen allemaal door.

 

Bij een flinke schade ontstaat er dus voor u als ondernemer meer schade dan enkel en alleen de gebouwen en de zich daarin bevindende zaken. Uw bedrijf ligt een tijdje stil en niet al uw klanten zullen op u kunnen wachten. Afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent kan een tijdelijke sluiting meer of minder schade met zich meebrengen. Voor een bakkerij liggen deze cijfers heel anders dan voor een houtzagerij. Heel belangrijk dus dat we samen met u goed naar die brutowinst kijken en natuurlijk uw concurrentiepositie. Vooral die laatste is erg belangrijk om te bespreken welke termijn het beste verzekerd kan worden. Komen uw klanten direct terug of zijn er concurrerende bedrijven waar uw klanten naar toe zijn gegaan? Ook die vraag moeten we goed invullen samen.

 

Met een bedrijfsschadeverzekering stelt u in ieder geval uw brutowinst veilig.
Deze bestaat dus uit uw netto winst + doorgaande vaste lasten.

 

Niet iedere ondernemer heeft behoefte aan een bedrijfsschadeverzekering. In een aantal gevallen is een Extra Kosten verzekering een betere oplossing. Dat kan bij bedrijven en beroepen die bijvoorbeeld in een gehuurd pand zijn gevestigd en makkelijk elders kunnen huren. Maar ook bij ondernemers die met enkele gehuurde locaties voor opslag vrij gemakkelijk door kunnen werken omdat de werkzaamheden voornamelijk op locaties van derden worden uitgevoerd. Met een Extra Kosten verzekering worden de extra kosten afgedekt die u moet maken om de onderneming door te kunnen laten draaien. Ook aan deze verzekering wordt een uitkeringsperiode gekoppeld.

 

En dan is er ook nog de machinebreuk(bedrijfsschade)verzekering.
Valt een van uw machines plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten hebben hier last van. Met de Machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade en de daaraan gekoppelde Machinebreukbedrijfsschadeverzekering vergoedt de door u opgelopen bedrijfsschade, bestaande wederom uit het omzet verlies als gevolg van machinebreuk.
U bepaalt zelf welke machines u verzekert. U kunt uw hele productiestraat verzekeren of enkel de bedrijfskritische machines.
Deze dekking gaat verder dan de Bedrijfsschadeverzekering met name omdat hier het eigen gebrek van de machine ook een gedekte oorzaak is.

 

Voor al deze verzekeringen geldt dat maatwerk hier zeer belangrijk is.
Samen met u brengen we deze risico’s goed in kaart.

Hebt u een indicatie van uw brutowinst percentage?

Klik hier voor het overzicht