En toen we aankwamen zagen we dat de roldeur was opengebroken en de hele nieuwe voorraad was gestolen……Wat doe je eraan?

Inventaris en goederen

Uw inventaris en voorraden zijn onmisbare zaken in de bedrijfsvoering. Zonder deze zaken is er niets te ondernemen. Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. Een Inventaris & Goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw onder andere tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

 

De premie wordt uitgedrukt in een promillage van de verzekerde waarde en dat promillage is gebaseerd op een aantal factoren. Zo hebt u te maken met de bouwaard van het gebouw en de veiligheidsmaatregelen binnen en rondom het gebouw waarin de zaken aanwezig zijn. Daarnaast speelt natuurlijk ook de brandbaarheid of de diefstalgevoeligheid van uw inventaris of handelsgoederen een rol.
Mogelijke beveilingseisen worden door verzekeraars daar ook op afgestemd. Men maakt daarbij gebruik van VRKI, de risico klasse indeling voor bedrijven.

 

De te verzekeren waarde kan een inkoopwaarde zijn voor goederen. Voor inventaris wordt meestal een nieuwwaarde of een dagwaarde gehanteerd. Om hier de juiste keuzes te maken in dekkingen en waarde is het zaak dat er goed wordt geëinventariseerd. Daarbij komt ook ter sprake dat door het nemen van de juiste maatregelen uw premie soms een stuk goedkoper kan of dat een risico zelfs acceptabel voor u wordt en een verzekering overbodig.

 

Andere belangrijke bespreekpunten tijdens de inventarisatie zijn zaken zoals de behoefte aan een glasdekking bij een eventueel gehuurd pand. Maar ook de verzekering van het mogelijk aanwezige huurdersbelang, de verbeteringen/aanpassingen welke u aan het pand hebt aangebracht om er uw onderneming te kunnen runnen.
Sommige bedrijven hebben ook nog te maken met reconstructiekosten en andere bedrijven weer met koelschade.
Verder zijn er uitbreidingen mogelijk met geldverzekeringen inclusief verblijf en transport indien daar behoefte aan is.
En zo zijn er instrumentenverzekeringen/elektronicadekkingen die een veel ruimer dekkingsgebied kennen dan enkel uw bedrijfslocatie en sowieso ook een uitgebreidere dekking hebben. Hebt u vertegenwoordigers in de buitendienst of bent u zelf veel buiten de deur met laptops, camera’s etc. dan is dit geen overbodige verzekering.

 

Er zijn zoveel mogelijkheden om zaken te verzekeren. De grote vraag blijft of u het allemaal wilt of moet verzekeren en dat zoeken we graag samen met u uit.

Benieuwd naar de diefstalgevoeligheid van uw goederen?

Bekijk VRKI kaart