De pallet met verfoplosmiddel valt van de heftruck naar beneden. De flessen breken en de vloeistof  loopt de bodem in…Wat nu? 

Milieuschade

Een milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu al aantasten. Ook kan bijvoorbeeld een lekkend koelsysteem voor grote milieuproblemen zorgen. Niet alleen op uw eigen terrein, maar ook op het terrein van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken.
De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen ook behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kosten. Als u als ondernemer daar niet voor verzekerd bent komen de kosten volledig voor uw rekening.

 

Een MilieuSchadeVerzekering (MSV) dekt tegen een relatief lage premie de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag.
Hoe minder risico, hoe lager uw premie.

 

Een MSV heeft een zeer brede dekking. Daaronder vallen saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden. Verder ook de kosten van het opruimen en afvoeren van asbest, onderzoekskosten, bereddingskosten en kosten die een gevolg zijn van sanering. Bij de laatste moet u denken aan noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren zoals kosten van herstel of vervangen van ondergrondse leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn. Maar ook herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald en mogelijke bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

 

Veel verzekeraars hebben de milieuschadedekking geschrapt uit Brand- en AVB-polissen. Daarom is deze MSV een onmisbaar onderdeel in uw verzekeringspakket.

 

Wat kunt u niet met de MSV kunt verzekeren is luchtverontreiniging, personenschade en opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks. Hebt u als ondernemer met ondergrondse tanks te maken dan kunnen we hiervoor een tankpolis als oplossing bieden.