Dat paaltje had ik echt niet gezien bij het achteruit rijden.               De schade was ook veel groter dan ik dacht.

Motorvoertuigen

Auto’s zijn uit de meeste ondernemingen niet meer weg te denken.
Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens…Voor vrijwel iedere ondernemer zijn ze onmisbaar.
Maar soms zijn er ook andere motorvoertuigen in een onderneming aanwezig. Denk hierbij aan heftrucks, verreikers, hoogwerkers en ander rijdend materieel.

 

Zodra een motorvoertuig op de openbare weg verschijnt is de Aansprakelijkheidsverzekering vanuit de wet verplicht. Daarom noemen we dit ook een WA verzekering. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid.
Van ieder gekentekend voertuig, zoals een auto, ligt de registratie vast bij RDW, de RijksDienst van Wegverkeer. Zodra een kenteken daar is aangemeld is een WA verplichting direct van kracht, ook al komt u met de auto niet eens op de openbare weg.
Bij niet gekentekende voertuigen zoals heftrucks, tractoren en loaders is er geen koppeling met RDW. Echter de verplichting blijft bestaan om het voertuig WA te verzekeren zodra u op de openbare weg verschijnt. Blijft u met het ongekentekende voertuig op eigen van het openbare verkeer afgesloten terrein dan bestaat de verplichting tot een WA verzekering niet.

 

Is het dan toch nodig om een ongekentekend motorvoertuig wat niet op de openbare weg komt WA te verzekeren? Het antwoord daarop luidt volmondig …JA…
Uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) sluit namelijk alle schade uit die met motorvoertuigen wordt veroorzaakt. Als u op uw eigen terrein dus schade toebrengt aan (zaken van) derden blijft uw aansprakelijkheid van kracht ook al is het niet wettelijk verplicht om deze te verzekeren. De enige oplossing om dit te verzekeren is dus de aansprakelijkheidsverzekering op het ongekentekende voertuig, of wel de WA verzekering ook al is er geen wettelijk element aanwezig.

 

De WA verzekering dekt de financiële gevolgen van schade die u met het betreffende motorvoertuig aan anderen toebrengt en waarvan de schuld bij u ligt.

 

Maar ook het voertuig zelf kan ernstige schade oplopen. In dat geval biedt een Beperkte Casco verzekering of Volledige Casco verzekering uitkomst.
De Beperkte Casco verzekering dekt onder meer brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, inbraak en joyriding of poging daartoe. Verder valt daar ook onder schade door een ster in de ruit, ruitbreuk, storm, hagel, vallend gesteente, instorting en botsing met dieren.
Bij een Volledige Casco verzekering zijn daarnaast ook alle andere van buitenkomende onheilen gedekt, zoals botsen, omslaan, slippen,
van de weg of te water geraken. De combinatie WA met een Volledige Casco dekking wordt ook wel All Risks genoemd.

 

De schade aan uw voertuig door het gedekte evenement wordt vergoed onder aftrek van een eigen risico wat per maatschappij kan verschillen.
Bij een total loss schade geldt bij een volledige casco bij auto’s dikwijls voor een termijn een nieuwwaarde regeling. Daarna wordt dagwaarde van het voertuig vergoed. Hoe ouder het voertuig wordt, hoe minder interessant dus de volledige casco dekking wordt als je de premie in verhouding tot de vergoeding gaat zetten. In de keuze van wel of geen casco dekking gaat het er met name om wat u zelf als risico kunt en wilt lopen en die keuze ligt voor iedereen anders.

 

Hebt u meerdere motorvoertuigen binnen uw bedrijf dan kan vanaf een bepaald aantal een wagenpark verzekering een oplossing zijn. Maatwerk voert daarin de boventoon.

 

Naast de hierboven genoemde verzekeringen zijn er nog een aantal aanvullende verzekeringen die u kunt bijsluiten zoals een dekking voor accessoires, hulpverlening, rechtsbijstand en een eigen vervoerverzekering voor de spullen die u altijd in uw auto hebt liggen.
Ook uw aanhanger kan vanzelfsprekend meeverzekerd worden voor het casco risico. Het WA risico van uw aanhanger is al automatisch meeverzekerd achter het trekkende voertuig.

 

Voor uzelf als bestuurder is een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) geen overbodige luxe.
U als bestuurder bent namelijk niet verzekerd onder de WA dekking.
Hebt u personeel in dienst wat regelmatig met uw auto rijdt, dan kan ook de SVI dekking een oplossing zijn of een schadeverzekering voor bestuurder/werknemer.

 

De volgende gegevens hebben wij van u nodig om een premie voor u uit te rekenen.

  • Uw NAW gegevens en geboortedatum en die van de regelmatige bestuurder
  • Het gebruik van de auto; Zakelijk of Particulier
  • Bij zakelijk gebruik de naam van uw bedrijf en KvK nummer
  • Het aantal kilometers per jaar wat u rijdt
  • Het aantal schadevrije jaren wat u hebt opgebouwd en of deze ook elders vrijvallen
  • Het kenteken van de auto
  • De meldcode van de auto (Laatste 4 cijfers van het registratie/chassisnummer)

 

Vervolgens vergelijken wij een aantal verzekeraars met elkaar om zo voor u tot de beste premie en condities te komen.

We maken een vergelijking om zo de beste premie voor u te zoeken.

Motorvoertuigen Autoschade 600x400