“Dan schakelen we een advocaat in”…..maar dat is niet goedkoop. Een rechtsbijstandsverzekering kost u minder geld. 

Rechtsbijstand

Ondernemen is veel meer dan het leveren van een product of een dienst. Een ondernemer is dikwijls ook werkgever, organiseert, ontwikkelt, lost problemen op maar is ook zelf weer klant bij andere ondernemers. Door de complexe en uitgebreide wetgeving, kunt u als ondernemer vanuit al deze situaties met allerlei geschillen worden geconfronteerd.
Bijvoorbeeld op het gebied van sociale verzekeringswetgeving of arbeidsrecht, geschillen over bedrijfspanden, verzekeringen, vergunningen, geschillen met leveranciers van diensten of materialen, geschillen met afnemers die niet willen betalen, enzovoorts.

 

In zulke omstandigheden is professionele rechtsbijstand van groot belang om een geschil zo snel en deskundig mogelijk op te lossen en zo schade aan uw onderneming te voorkomen of te beperken. Zonder goede juridische hulp bent u vaak kansloos, zeker wanneer u te maken krijgt met een ervaren jurist van de tegenpartij.

 

Een rechtsbijstandverzekering geeft u in de eerste plaats recht op gespecialiseerd juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil. Verder kunt u als verzekerde rekenen op een deskundige behartiging van uw juridische belangen door:
• Het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen
• Het innen van vorderingen, in of buiten rechte
• Het indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften
• Het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken

 

De kosten van rechtsbijstand worden in natura aan u vergoed door inschakeling van op dat vakgebied gespecialiseerde juristen. Moet uw zaak uit handen worden gegeven aan een advocaat, dan is er een goede samenwerking tussen uw rechtsbijstandverzekeraar en de advocaat. Vanzelfsprekend mag u ook zelf een advocaat inschakelen, echter u moet er dan wel rekening mee houden dat de vergoedingen binnen de polis dan gemaximeerd worden tot een lager bedrag dan wanneer u gebruik maakt van een door de verzekeraar aangewezen advocaat.

 

De premie van een Rechtsbijstandverzekering wordt afgeleid van de sector waarin u als ondernemer uw bedrijf of beroep uitoefent en natuurlijk kijkt men naar de omvang van uw bedrijf.
Wij adviseren u graag in de juiste keuze.

 

Voor ZZP-ers is een speciaal tarief van toepassing. Zo’n verzekering hoeft vanzelfsprekend dan geen geschillen met werknemers af te dekken. Op deze pagina treft u de brochure aan van deze verzekering een aanvraagformulier om deze direct bij ons aan te vragen.

DAS Rechtsbijstand
speciaal voor ZZP-ers

Aanvraagformulier
Brochure