Ben ik als werkgever daarvoor aansprakelijk? Ze hoefde alleen met haar auto de post maar even op te halen op weg naar kantoor.

Schade werknemers

Werkgeversaansprakelijkheid gaat ver. Veel verder dan u denkt en afwimpelen van deze aansprakelijkheid lukt u alleen wanneer u bewuste roekeloosheid kunt aantonen van uw medewerker. De wetgever gaat ervan uit dat u uw aansprakelijkheid daarom goed verzekert.
Bij het begrip goed werkgeverschap denken veel ondernemers aan verantwoordelijkheid, zorgplicht en aansprakelijkheid.

 

Er zijn echter 2 begrippen; Werkgeversaansprakelijkheid en Goed werkgeverschap en de interpretatie daarvan wordt nogal eens door elkaar gehaald.

 

Werkgeversaansprakelijkheid (BW 7:658)
Werkgeversaansprakelijkheid is vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.  Dit artikel stelt dat u als werkgever verplicht bent de werkomgeving en gereedschappen waarin en waarmee arbeid wordt verricht zodanig in te richten en te onderhouden dat uw werknemer tijdens de uitoefening van de werkzaamheden géén (zaak- of personen)schade lijdt. Als werkgever bent u dus verplicht de werkplek zo in te richten dat uw werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken.

 

Goed werkgeverschap (BW 7:611)
In dit artikel is bepaald dat de werkgever en werknemer zich als een ‘goed werkgever’ en ‘goed werknemer’ moeten gedragen.

 

Naast de zorgplicht die voortvloeit uit artikel 7:658 BW heeft rechtspraak en daaruit voortvloeiende jurisprudentie ervoor gezorgd dat het begrip Goed werkgeverschap ruim dient te worden geïnterpreteerd. Als werkgever bent u ook aanspreekbaar voor situaties verband houdend met het werk. Echter – in tegenstelling tot de zorgplicht volgens artikel 7:658 BW – dient werkgever in geval van een evenement, verband houdend met het werk, de werknemer te compenseren voor de schade. Dat wil zeggen dat de werkgever zorgt voor een juiste verzekering of de werknemer (financieel) in de gelegenheid stelt een dergelijke verzekering af te sluiten.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Zorgplicht betekent dat u als werkgever een werkplek creëert om veilig en goed te kunnen werken. Hiermee voorkomt u dat uw werknemers bij hun werkzaamheden schade lijden. Daarom neemt u veiligheidsmaatregelen op de werkvloer, en verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanzelfsprekend sluit u daarvoor ook een goede AVB met werkgeversaansprakelijkheidsdekking.

 

Maar een AVB dekt bijvoorbeeld geen schade die wordt veroorzaakt met motorrijtuigen. Als uw werknemer als bestuurder van een motorrijtuig zelf schade oploopt tijdens een rit met een bedrijfsmatig kenmerk bent u daarvoor dus niet verzekerd, maar zeker niet minder aansprakelijk.
Enkel voor zuiver woon-werk verkeer bent u niet aansprakelijk.U kunt dat bijvoorbeeld oplossen door een Schade Verzekering Inzittenden te sluiten voor het bewuste voertuig of een Verkeerschadeverzekering voor Werknemers.

 

Organiseert u voor het personeel een team uitje met een zakelijk tintje zoals een stukje teambuilding, ook dan geldt uw zorgplicht. Op het moment dat een werknemer een ongeval overkomt kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Er is dan geen sprake van de zogenaamde werkvloer waar artikel 7:658 zich op richt. Hiervoor zou u dan weer een Collectieve Ongevallenverzekering kunnen sluiten.

 

Werknemerschadeverzekering
In die gevallen is het beter om een Werknemerschadeverzekering te sluiten.
De Werknemerschadeverzekering biedt kort samengevat een aanvullende dekking en gaat niet uit van aansprakelijkheid. De Werknemerschadeverzekering heeft ook veel meer nut dan een Ongevallenverzekering. Bij een Ongevallenverzekering is er sprake van een vaste vergoeding waarbij de vraag nog gesteld kan worden of deze dan afdoende is om de volledige schade af te dekken.
De Werknemerschadeverzekering daarentegen keert werkelijke schade uit tot een bedrag van € 1.000.000,– of indien in de keuze van dekking gewenst zelfs een hoger bedrag.
Iedere werkgever zou eigenlijk naast de AVB een dergelijke verzekering moeten sluiten.

 

 

In het product is meestal sprake van een franchise. Dat is iets anders dan een eigen risico. Bij een eigen risico blijft het genoemde eigen risico bedrag te allen tijd voor uw rekening.Een franchise houdt in dat een schade met een bedrag die boven het gestelde franchise bedrag uitkomt in zijn geheel wordt vergoed.Onder het franchisebedrag vindt geen vergoeding plaats.

We adviseren u graag over deze verzekering in combinatie met uw AVB.