We zaten al even te wachten op speciale onderdelen en toen kregen we te horen dat de hele lading gestolen was..

Transport

De transportverzekering begint eigenlijk al met een Eigen Vervoersdekking die u als extra verzekering op uw bestelautoverzekering bij kunt sluiten. Met deze verzekering verzekert u uw eigen gereedschappen of goederen in uw bestelauto tegen diefstal, schade en verlies.
Een iets meer uitgebreidere vorm van deze verzekering kan ook handelswaar verzekeren die niet alleen met uw bedrijfsauto maar ook met transport wat u aan anderen uitbesteedt wordt vervoerd.

 

Speciaal voor bedrijven die goederen vervoeren, opslaan of overslaan in opdracht van anderen is er een Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering ofwel Vervoerders Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt een volledige dekking voor het aansprakelijkheidsrisico tijdens het transport, overslag en opslag van goederen van derden. Dit opzichtrisico wordt niet gedekt door de standaard Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De maximale omvang van uw aansprakelijkheid, staat beschreven in standaardvoorwaarden zoals de Algemene Vervoerscondities (AVC), CMR, Physical Distribution en FENEX.
Daarnaast kan een dergelijke verzekering extra vergoedingen bieden voor:

  • limietdoorbreking bij wegvervoer
  • schade en diefstal van goederen van derden bij vervoer buiten Nederland (cabotage)
  • aansprakelijkheid bij uitbesteed vervoer
  • ladingdiefstal
  • kosten om aansprakelijkheidsschade te voorkomen of verminderen
  • opruimingskosten voor gedekte schade
  • schade aan hulpmaterieel
  • kosten gerechtelijke of arbitrale procedures

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor logistieke dienstverlening stemmen we af op uw individuele wensen en eisen en is afhankelijk van de vervoerscondities die u gebruikt.

 

Voor bedrijven die goederen laten vervoeren en daar zelf het risico voor dragen zoals een groothandel, importeur of fabrikant is er een Goederentransportverzekering. Met deze verzekering dekt u materiële schade aan handelsgoederen, gereedschap en onderdelen tijdens het transport. Een transportverzekering kan worden afgesloten voor eenmalige transporten of voor doorlopend goederentransport.

 

Binnen de Goederentransportverzekering kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. De All Risks dekking en de Evenementendekking zijn het meest gangbaar.
Met de All Risks dekking is materiële schade aan de lading of verlies van lading verzekerd. All risks is de meest volledige dekking voor uw goederentransport.
Een Evenementendekking vergoedt alleen schade bij vooraf genoemde gebeurtenissen. De dekking geldt bijvoorbeeld bij brand, bij vallen tijdens laden/lossen of bij een ongeluk met schade aan het voertuig.
Een Beperkte Diefstaldekking verzekert diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken en het niet uitleveren van volledige pakketten.
De Uitgebreide Diefstaldekking verleent al dekking bij gedeeltelijke schade door diefstal, vermissing en verduistering, zoek raken en het niet uitleveren van producten.
Dekking voor alle van buitenkomende onheilen verzekert materiële schade aan de lading of verlies van lading bij alle schade buiten uw schuld.
Bij het oorlog- en stakingsrisico is de lading verzekerd voor schade als gevolg van oorlog stakingsacties en ongeregeldheden.

 

Een Goederentransportverzekering vergoedt ook opruimings-, berging- en vernietigingskosten en schade aan hulpmaterialen.

 

Omdat een transportverzekering altijd maatwerk is, is het onmogelijk om een standaardpremie hiervoor te noemen. We adviseren u graag.

Vervoert u goederen voor uzelf of voor anderen? Tijdens een transport kan er veel gebeuren. We adviseren u graag op maat voor dit product!